V prostorách Pizzerie v Kahanu mělo dle oznamovatele dojít ke slovnímu napadání hostů ze strany neznámého muže, který měl mít u sebe zbraň. Strážníkům se podařilo muže zadržet v jiném restauračním zařízení, kam mezitím přešel. Strážníci museli po předchozí marné výzvě k vydání zbraně proti 32letému muži z Mostu použít donucovací prostředky, hmaty a chvaty, s následným přiložením služebních pout. Přestože následně strážníci zjistili, že se jedná o věrohodnou atrapu zbraně ve formě zapalovače, věc předali Policii ČR k dalšímu řešení.