1/3

Cisterna pokropila prostitutku.

Autor: neznámý