1/2

Cisterna pokropila prostitutku.

Autor: neznámý